TURNUSY SPORTOWE

TURNUSY REHABILITACYJNE 2023

ZDJĘCIA Z POPRZEDNICH TURNUSÓW

I .  Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z zaburzeniami ruchowymi

 

II.  Turnus rehabilitacyjny dla dzieci ze spektrum autyzmu

 

III. Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z zaburzeniami emocjonalno- sensorycznymi i z problemami  koncentracji uwagi

 

 

Zapisy: telefonicznie pod nr 537 009 739 lub osobiście w sekretariacie DO 16.06.2023r.

 

 

Turnusy w terminie 10.07- 14.07.2023r   i   17.07-21.07.2023r

 

 

TERAPIE

 

NDT-Bobath

Terapia NeuroTaktylna (autorstwa dr.S.Masgutowej)

Integracja sensoryczna

Terapia  zajęciowa, Terapia ręki

Terapeutyczny Taping w logopedii (podejście Ester de Ru)

Logopeda, terapeuta AAC

Pedagog,

Psycholog

Trening uwagi słuchowej Tomatisa

Biofeedbeck

Elekrtostymulacja

Terapia z użyciem opatrunku gipsowego

Muzykoterapia, logorytmika, arteterapia, sensoplastyka

Trening Umiejętności Społecznych

 

 

 

 

TERMINARZ:

 

Zapisy na turnusy  : do 16. 06.2023

Dostarczenie dokumentacji medycznej, wybór terapii wspomagających: do 30.06.2023r

 

KOSZT  TURNUSU TYGODNIOWEGO – 2800zł

 

GRAFIK TERAPII USTALANY JEST INDYWIDUALNIE POD PACJENTA, PREFEROWANE GODZINY ZAJĘĆ.

 

RODZAJ TERAPII W KTÓRYCH BĘDZIE UCZESTNICZYĆ DZIECKO BĘDZIE ZAWSZE INDYWIDUALNIE DOBIERANY DO POTRZEB DZIECKA. PONIŻSZE PROPOZYCJE TERAPII  SĄ TYLKO POGLĄDOWE I MOGĄ BYĆ ZMIENIONE.

 

 

I .  Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z zaburzeniami ruchowymi

 

Terapia podstawowa (2 godz.):

1godz. rehabilitacji +1 godz. terapii ręki

Terapia wspomagająca (2 godz.):

Logopeda

Psycholog

Pedagog,

Sensoplastyka,

Arteterapia,

Muzykoterapia,

Logorytmika,

Dogoterapia

Rehabilitacja

Dogoterapia

Weronika Sherborne,

masaż  klasyczny

Integracja sensoryczna

 

II.  Turnus rehabilitacyjny dla dzieci ze spektrum autyzmu

 

Terapia podstawowa (2 godz.):

1godz. integracji sensorycznej +1 godz. treningu uwagi słuchowej Tomatisa z terapią ręki

Terapia wspomagająca (2 godz.):

Logopeda

Psycholog

Pedagog,

Sensoplastyka,

Arteterapia,

Muzykoterapia,

Logorytmika,

Dogoterapia

Rehabilitacja

Dogoterapia

Weronika Sherborne,

masaż  klasyczny

 

 

III. Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z zaburzeniami emocjonalno- sensorycznymi i z problemami  koncentracji uwagi

 

Terapia podstawowa (2 godz.):

1godz. integracji sensorycznej +1 godz. treningu uwagi słuchowej Tomatisa z terapią ręki(lub t. pedagogicznej)

Terapia wspomagająca (2 godz.):

Logopeda

Psycholog

Pedagog,

Sensoplastyka,

Arteterapia,

Muzykoterapia,

Logorytmika,

Dogoterapia

Rehabilitacja

Dogoterapia

Weronika Sherborne,

Gimnastyka korekcyjna

poradnia-abba.pl

poradnia-abba.pl