TERAPIA RĘKI

Terapia ręki opiera się w głównej mierze na usprawnianiu małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Ćwiczenia dobierane są przez terapeutę indywidualnie do potrzeb dziecka. Terapię zawsze poprzedza diagnoza, skoncentrowana na rozpoznaniu stopnia trudności u dziecka. Terapię ręki można prowadzić indywidualnie lub połączyć z terapią integracji sensorycznej.

 

 

 

 

PEDAGOG

Terapia pedagogiczna jest to całokształt oddziaływań pedagogicznych stosowanych wobec dzieci, które nie osiągają powodzenia w nauce pomimo prawidłowego poziomu inteligencji, dojrzałości w ogólnym rozwoju, zdrowego otoczenia czy prawidłowych warunków dydaktycznych do nauki (tzw. specyficzne trudności w nauce) 

 

 

 

 

ZAJĘCIA GRUPOWE TUS

Zajęcia prowadzone metodą Instrumental Enrichement to wypracowywanie strategii, jak skutecznie uczyć się i pokonywać problemy. To SIŁOWNIA DLA MÓZGU. Porządkujemy myślenie i wyciągamy wnioski do stosowania ich też w życiu poza szkołą. Rozwijamy zdrową ciekawość i fascynację otaczającym światem.

EEG BIOFEEDBACK

Treningi Biofeedback mają na celu dokonanie trwałych zmian we wzorcu fal mózgowych, by mózg pracował wydajniej i szybciej. Jest to metoda nieinwazyjna i całkowicie bezpieczna. Obniża poziom stresu, co ma duże znaczenie w niepłynności mowy, poprawia możliwości komunikacyjne i chęć nawiązywania kontaktu z innymi.

 

 

 

 

NEUROFLOW

Pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia.

 

 

LOGOPEDA

Terapia logopedyczna obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się. Metody stosowane w ramach terapii logopedycznej dobierane są indywidualnie, zgodnie z potrzebami i możliwościami poznawczymi każdego podopiecznego.

 

 

METODA TOMATISA

Metoda Tomatisa®  to program naturalnej stymulacji neurosensorycznej.To oryginalny program do rozwijania uwagi słuchowej za pomocą urządzeń TalksUp®, TAP czy Solisten®, korzystających z jedynej w swoim rodzaju technologii. Znacząco poprawia on zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze. Jest odpowiedni zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Metoda Tomatisa® opiera się na unikalnej technologii, która modyfikuje muzykę i głos w celu promowania pobudzenia korowego.

 

 

WWRD

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) to zespół działań i aktywności przeznaczony dla dzieci od urodzenia do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Terapia WWRD ma na celu niwelację różnic w rozwoju różnych umiejętności pomiędzy dzieckiem z zaburzeniami a dziećmi uznanymi za rozwijające się prawidłowo.

 

 

FIZJOTERAPIA

Skuteczność fizjoterapii wynika z wykorzystania różnych form energii fizycznej występujących w środowisku. Do metod fizjoterapeutycznych zalicza się przede wszystkim: kinezyterapię, hydroterapię, masaże, termoterapię, światłolecznictwo, magnetoterapię, terapię manualną czy kinesiotaping.

 

 

poradnia-abba.pl

zobacz więcej

Galeria Zdjęć

czytaj więcej

PSYCHOLOG

Psychoterapia- jest to specjalistyczna metoda leczenia, polegająca na intencjonalnym stosowaniu zaprogramowanych  oddziaływań psychologicznych, wykorzystujących kompetencje psychoterapeuty w procesie niesienia pomocy osobom z zaburzeniami psychogennymi ( nerwice, zaburzenia osobowości, psychozy, uzależnienia) oraz z takimi zaburzeniami, które mają psychologiczne konsekwencje.

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Integracja sensoryczna jako metoda z powodzeniem wykorzystywana w pracy z dziećmi rozwijającymi się prawidłowo, jak i dzieci z zaburzeniami w rozwoju. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że metoda integracji sensorycznej nie jest substytutem edukacji, a szczególnie w odniesieniu do dzieci z zaburzeniami w rozwoju, jest metodą wspomagającą. Zajęcia prowadzone tą metodą mają konwencję zabawy (metoda ta nazywana jest metodą naukowej zabawy), podczas której dziecko uczy się bawiąc (ćwicząc) na specjalistycznym sprzęcie. Jest to jednak czas wyraźnie zaplanowany, ukierunkowany na podawanie bodźców w określony sposób.

ZAJĘCIA W NASZEJ PORADNI

czytaj więcej

Diagnoza

Terapia
Wczesne Wspomaganie Rozwoju

 

Nasza poradnia skupia ludzi z pasją! Pomaganie naszym pacjentom stanowi dla nas sposób na życie — jest czymś więcej niż tylko wykonywanym zawodem. Naszą misją jest udzielanie profesjonalnego wsparcia tym, którzy tego potrzebują oraz dzielenie się naszą wiedzą i doświadczeniami z innymi. Staramy się robić to na najwyższym poziomie. Nasi terapeuci są wykwalifikowanymi specjalistami w dziedzinach, które reprezentują. Posiadają pełne uprawnienia do wykonywanych przez siebie zawodów. Kwalifikacje zawodowe, wiedzę i umiejętności, które zdobyli na studiach uniwersyteckich, stale pogłębiają, uczestnicząc w konferencjach szkoleniowych, kursach, stażach i warsztatach.

poradnia-abba.pl