poradnia-abba.pl

O nas

mgr TERESA MILEWSKA

 

Fizjoterapeutka. Absolwentka Wydziału Rehabilitacji w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

mgr HALINA LEWCZUK

 

Absolwentka studiów magisterskich z zakresu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Warszawskim, studiów podyplomowych z zakresu muzyki, pedagogiki leczniczej, oligofrenopedagog, muzykoterapeuta. Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach Programy Aktywności M Ch Knillow, warsztaty Klanzy. Praca z uczniem o profilu autystycznym na różnych etapach edukacji. Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Rytmika i polskie tańce narodowe. Tańce integracyjne w pracy z grupą. Logorytmika bez tajemnic. Praca niedyrektywna z dzieckiem niepełnosprawnym.

mgr KATARZYNA IWANIUK

 

Absolwentka Wydziału Rehabilitacji w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Fizjoterapeutka z wieloletnim doświadczeniem w rehabilitacji niemowląt i starszych dzieci. Od czasów studiów zainteresowana pediatrią neurologiczną i w tym kierunku rozwijająca swoją wiedzę i umiejętności.

Ukończyła liczne kursy i szkolenia prowadzone przez polskich i zagranicznych specjalistów.

mgr ANNA BAJENA

 

Absolwentka studiów magisterskich kierunku biologia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach, oligofrenopedagog, posiada kwalifikacje z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych. Ukończyła kurs uprawniający do pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi –TUS.

Od 2008 r. specjalizuje się w  terapii EEG Biofeedback, swoje kwalifikacje zdobywała na licznych kursach I i II stopnia w Polsce i za granicą.

mgr KATARZYNA NAYDA

 

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Uniwersytetu w Białymstoku. Pedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta ręki.

mgr ANNA ŁEMPICKA

 

Absolwentka studiów magisterskich o specjalności pedagogika wczesnoszkolna na Uniwersytecie w Białymstoku, ukończone studia podyplomowe w zakresie autyzmu, oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej oraz wczesnego wspomagania  rozwoju dziecka. Trener I stopnia sensoplastyki, terapeuta ręki I i II stopnia,  kurs TUS,  Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopnia, arteterapia, logorytmika,  instruktor rytmiki i tańca.

mgr BEATA ARCIMOWICZ

 

Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ABBA.

Logopeda, oligofrenopedagog, surdopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej. Certyfikowany terapeuta terapii metodą Tomatisa, terapeuta AAC

mgr STELLA CHWEDORUK

 

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w diagnozowaniu oraz terapii rozwoju dziecka, diagnozowaniu i terapii funkcjonowania intelektualnego oraz emocjonalnego, jest certyfikowaną terapeutką kognitywną metody Instrumental Enrichment.

mgr EWA PUCH

 

Logopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej oraz TUS.

poradnia-abba.pl

 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna AB-BA w Siemiatyczach powstała z myślą o dzieciach, które potrzebują wsparcia i pomocy w prawidłowym rozwoju. Rozpoczynając od rzetelnej diagnozy, poprzez profesjonalną terapię trudności, pragniemy udowodnić dziecku, że "może", że "potrafi" pokonać problemy, jakie napotyka na swojej drodze.

Chcemy w tym procesie współpracować z rodzicami, traktując ich jako partnerów, angażując w pracę nad trudnościami, pokazując możliwe drogi pokonania problemu. Bowiem to właśnie rodzice są dla nas wiarygodnym źródłem informacji ...

 

Nasz zespół :

mgr ANNA MITEK

 

Oligofrenopedagog, terapeuta EEG Biofeedback, kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych,  studia

podyplomowe- terapia pedagogiczna, TUS.

mgr Anna Koc-Myszka

 

Logopeda, socjolog. Ukończyła studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego, kurs mediatora i trenera umiejętności społecznych. Posiada doświadczenie w pracy z osobami o różnych rodzajach niepełnosprawności.